Tarieven

Mondzorg

Tarieven

De tarieven voor mondzorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa is een onafhankelijke toezichthouder die verantwoordelijk is voor het vaststellen van tarieven voor alle vormen van medische zorg in Nederland, waaronder mondzorg.

De NZa baseert de tarieven op de zogenaamde ‘prestaties’ die tandartsen en andere mondzorgverleners uitvoeren. Elke prestatie heeft een code en een bijbehorend tarief. De tarieven worden jaarlijks herzien en vastgesteld op basis van een aantal factoren, waaronder de inflatie, de kosten van de zorgverlening en het beleid van de overheid.

Naast de tarieven voor individuele prestaties, hanteert de NZa ook tarieven voor het mondzorgtraject als geheel. Dit is het tarief dat geldt voor een bepaalde behandeling, waarbij alle benodigde prestaties zijn inbegrepen.

Het is belangrijk om te weten dat de tarieven voor mondzorg verschillen per zorgverlener.

Bent u tevreden of juist niet? Neem dan contact met ons op. 

Menu

Mondzorglinie | Website door Irmedia